For skoler og institutioner

Teater Refleksions forestillinger er refusionsberettigede.

Refusion i Aarhus kommune

Kommunale skoler og SFO’er i Aarhus: Kommunen giver yderligere 50% af kommunale skolers teaterindkøb inden for et rammebeløb, hvilket i praksis betyder, at teaterbesøg inden for rammebeløbet er gratis for skolerne. Ordningen varetages af Børnekulissen. Når rammebeløbet er opbrugt kan skolerne stadig opnå den almindelige statslige refusion på 50% på billetkøb – dvs. 30 kr. pr. billet.

Private skoler i Aarhus: Der kan søges om statslig refusion gennem Aarhus Kommune. Kontakt Lotte Them Bruhn, Aarhus Kommune på mail: chtb@aarhus.dk.

Daginstitutioner i Aarhus: I sæson 16/17 fortsætter projektet “Scenekunst stimulerer sproget”. Det betyder, at børnehaver kan købe billetter til kr 12,- pr. billet hos os. Ordningen administreres af Børnekulissen.
Vuggestuer og kommunale dagplejere får billetter via ordningen “Teater for en 30’er” – dvs. billetpris pr. billet 30 kr.

Er du lærer, og ønsker du at bestille teaterbilletter til din klasse, bedes du kontakte Anne Kallesen Ravn på anne@refleksion.dk eller 86240572.